9.4.12

തങ്ങള്‍


1 comment:

  1. മറഞ്ഞിട്ടും മരിക്കാത്ത ഓര്മ്മ ..!
    നല്ല വര !
    നല്ല വരി ! :)

    ReplyDelete