11.1.14

പ്രവാസം+ വിരഹം = ഓര്‍മ

                                            <<<<<<< facebook >>>>>>>>>

6 comments:

 1. പ്രണയാര്‍ദ്രം...
  വിരഹാര്‍ദ്രം....
  ഈ പ്രവാസവിധികള്‍.........

  അഭിനന്ദനങ്ങള്‍

  ReplyDelete
 2. സ്നേഹപരാഗങ്ങളായിരുന്നു

  ReplyDelete
 3. നന്നായിരിക്കുന്നു വരികള്‍
  ആശംസകള്‍

  ReplyDelete
 4. പ്രണയാര്‍ദ്രമായ വരികള്‍...........

  ReplyDelete
 5. പ്രവാസത്തിന്റെ ഈത്തമര ചുവട്...!

  ReplyDelete
 6. പ്രവാസത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങള്‍

  ReplyDelete