13.12.13

പിന്നോക്കമല്ല, പിന്നാക്കമാണ്

"ബാബ്വോ.... മ്മടെ റാലിക്ക് വര്ണില്ലേ യ്യ്...? "

"എന്തു റാലിയാണ് ഗോപാലേട്ടാ ....? "

"പിന്നോക്കവിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് സംവരണത്തിന് വേണ്ട്യാ..."

"ആണോ..? എന്നാ ഞാനും വരാം. പിന്നേയ്, ഒരു സ്വകാര്യം പറയട്ടേ..?"

"നീ പറഞ്ഞോടാ.... "

"പിന്നോക്കമല്ലാട്ടോ... പിന്നാക്കമാണ്. പിന്നാക്കം, മുന്നാക്കം എന്നൊക്കെയാണ് ശരി."

"ആണോ..?   ഞമ്മളെ ഫ്‌ളക്‌സ്‌ ബോര്‍ഡ് മൊത്തം മാറ്റിയടിപ്പിക്കേണ്ടി വരോല്വോ ഈശ്വരാ...!!!  "


(നല്ല മലയാളം ഗ്രൂപ്പില്‍ എഴുതിയത്‌)

<<<<<<<<<<<<<< FACEBOOK >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

No comments:

Post a Comment