20.4.13

പലായനം

                                           മരണം കാത്തുകിടക്കുകയാണ്
                                           സ്‌നേഹമെന്നവര്‍ പറഞ്ഞു
                                           മരണമൊഴിയെടുക്കാന്‍
                                           കാമുകന്റെ കുപ്പായമിട്ട് അനും
                                           കാമുകിയുടെ ഉടയാടയിട്ട് അളും
                                           അരികത്തിരുന്നുറക്കമൊഴിച്ചു
                                           തെല്ലൊന്നു മയങ്ങിയപ്പോള്‍
                                           സ്‌നേഹം ഇരുവരേയും പറ്റിച്ച്
                                           കാശിയ്ക്കു പോയി...!

No comments:

Post a Comment