22.4.13

വേനല്‍

ധരണിയിലേക്ക്
ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നു
കറുത്ത വേനലിന്റെ
കൂര്‍ത്ത ദംഷ്ട്രകള്‍ ...!
ജീവജലത്തിനായ്
കേഴുകയാണമ്മ..!
വിണ്ണേ കനിയുക
മണ്ണേ നനയ്ക്കുക....!

No comments:

Post a Comment