11.9.12

നാമ വിശേഷം

അനുരാഗമെന്നാണു വിളിച്ചത്
ജ്വലിക്കുന്ന തീക്കനലുകളെ...
പ്രേമമധുവെന്നാണു വിളിച്ചത്
കയ്പുള്ള കാഞ്ഞിരക്കുരുവിനെ..

1 comment:

 1. hakeem abdulla bappu ak
  Oct 9, 2012 - Public
  മാഞ്ഞാള ക്കൂത്ത് !
  --ഇശല്‍ [അറിവതു കിട്ടി പ്പിരിന്തവന്‍ അബൂ ഉത്ബതോടരിവിച്ചു..]
  ------------------------------രചന: ബാപ്പു,പെരിങ്ങോട്ടു പുലം
  ----------------------------------------------------------------------------------------
  മാപ്പിള പ്പാട്ടു മായി കാട്ടില്‍ കയറി മൊട്ടക്കുന്നു കളില്‍ ചേക്കേറി
  മട്ടും മാതിരി വട്ടു പിടിച്ചത് പോലവരാടി -പോരേല്‍
  മുട്ടിയും തട്ടിയും കെട്ടി പിടിച്ചും പേക്കൂത്താടീ -പേക്കൂത്താടീ....

  പൂവാലന്മാര്‍ പാട്ടുകള്‍ പാടി പൂവികള്‍ പിറകില്‍ ശ്രി ന്‍കാര മാടി
  പാടം വാടി മേടുകള്‍ തോടുകളില്‍ വെറിയാടി -പൂവാലന്‍
  പാട്ടിനെ മാപ്പിള പ്പാട്ടില്‍ പോതിഞ്ഞി ട്ടവര ഴിഞ്ഞാടീ -അവരഴി ഞ്ഞാടീ...

  പാട്ടുകള്‍ കൂത്തുകള്‍ ലീലകള്‍ പുകിലും പിരി പിടി ച്ചു ള്ളോരു പിപ്പിരി ബഹുലം
  പരസ്പര ബന്ധം തീണ്ടാതുള്ള കസര്‍ത്ത് ബഹളം -സീ ഡി കള്‍
  പൂവാലന്മാര്‍ ചാടി ക്കളിക്ക് ണ ന്ര്‍ത്ത കുതു ഹൂലം -ന്ര്‍ത്ത കുതു ഹൂലം....

  വേഷ ഭൂഷാധി വര്‍ണ്ണം തോരണം വട്ടില്‍ തീര്‍ത്തൊരു വരികളാല്‍ പൂരണം
  വട്ടം ചവിട്ടി തട്ടി ത്തകര്‍ക്ക് ണ സട കുട യാട്ടം -പിള്ളേര്
  വിട്ടം അട്ടം തട്ട് തകര്‍ക്കണ അടിപൊളി യാട്ടം -അടി പൊളി യാട്ടം .....

  ആടി പ്പാടി വേലികള്‍ ചാടാന്‍ അതിര് തകര്‍ക്കാനുള്‍ ചോദ നമേകാന്‍
  ആര്‍ക്കു മതെപ്പഴു മെവിടെയുമാവാം കാമ ക്കൂത്ത് -പക്ഷെ
  അതിനൊരു മാപ്പിള പ്പാട്ടി ന്റീ ണ ത്തില്‍ വേണോ ഈ കൂത്ത് -വേണോ ഈ കൂത്ത് .....

  മാപ്പിള പ്പാട്ടിന്‍ സീമകള്‍ ക്കപ്പുറം മാറ്റി മറിച്ചൊരു വട്ടന്‍ മിശ്രിതം
  മാട്ടില്‍ കൂട്ടി ക്കുഴ ച്ചെ ടുത്താലാത് മാപ്പിള പ്പാട്ടോ ? -അല്ലേല്‍
  മാനം കെടുത്തണ നാണം കെട്ട മസാല ക്കൂട്ടോ ?-മസാല ക്കൂട്ടോ ......

  നന്മ വിതച്ചു വിളൈ ച്ഹോ രു പൈത്ര്കം നല്‍കി വിരാചിച്ചു ള്ള ചരിത്രം
  നര്‍മ്മ മുണ്ടെങ്കിലും സീമ കടക്കാതെത്ര പവിത്രം -അത്രയും
  നല്‍ ഭാവനയെ കൊണ്ടെത്തിച്ച തിന്നെത്ര വിചിത്രം -എത്ര വിചിത്രം.......[മാപ്പിള...]
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  dr.hakeem abdulla bappu.A.K.[DUMS<JSS] unani mahal.opp:koottilangadi post ofice.
  676 506.malappuram.ph:0483,3200259.mob:9961114706 & 9895654721.
  over seas no:+966[0]554171557,565809128.e mail-hakeemabappu@yahoo.com
  hakeemabappu@hotmail.co.uk hakeemabappu@gmail.com

  ReplyDelete