4.10.12

'നിസാരന്‍ '

 
'നിസര്‍ഗം' എന്ന ബ്ലോഗിന്റെയുടമ 
'നിസാരന്‍ ' എന്ന തൂലികാനാമത്തിലറിയപ്പെടുന്ന

2 comments:

  1. കൊള്ളാം ..കൊള്ളാം......!

    ReplyDelete