7.10.12

കോയാസ് കൊടിഞ്ഞി ...


കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റും 'കോയാസ് കാര്‍ട്ടൂണ്‍സ്‌'
എന്ന ബ്ലോഗിന്റെ ഉടമയുമായ  

1 comment:

  1. ഇതൊരു അംഗീകാരമായി കരുതി ക്ഷമിക്കുന്നു,ഒപ്പംതന്നെ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു

    ReplyDelete