2.5.14

പോസിറ്റീവ് എനര്‍ജി

എല്ലാവരോടും സ്‌നേഹത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും പെരുമാറാന്‍ കഴിയുക എന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. അതു സാദ്ധ്യമാകണമെങ്കില്‍ മനസ്സ് നിഷ്‌കളങ്കമായേ തീരൂ. അകം ശുദ്ധിയാക്കാതെ പുറം മിനുക്കുന്നത് കാപട്യമാണ്. സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് നമ്മെക്കുറിച്ച് നല്ലവിചാരമുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യപടി പുഞ്ചിരിയായിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു. പ്രസന്നനായി, സുസ്‌മേരവദനനായി കൂട്ടുകാരോടും വീട്ടുകാരോടും നാട്ടുകാരോടും സംസാരിക്കുവാന്‍ ശ്രമിച്ചുനോക്കൂ. തീര്‍ച്ചയായും അത് പോസിറ്റീവ് എനര്‍ജി നല്‍കും; നമുക്കും അവര്‍ക്കുമിടയില്‍...! :)
((((((((((((((((((((((( facebook ))))))))))))))))))))))

No comments:

Post a Comment