2.9.14

ചാനല്‍ ചര്‍ച്ച!

'ഞങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തകനെ കൊന്നു!'
ഒരു നേതാവ്.

'ഞങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തകനെ വെട്ടി!'
വേറൊരു നേതാവ്.

*ഓഹ്! എന്തൊരു സ്‌നേഹമുള്ള നേതാക്കള്‍!
അണികള്‍ വിഡ്ഢികളായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതിന്റെ
രാഷ്ട്രീയ രീതിശാസ്ത്രം!

(((((((((( FACEBOOK )))))))))))))

No comments:

Post a Comment