7.9.14

സവാഹിരിയുടെ വരവോ!?

മതം ഒരിക്കലും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന/ പേടിപ്പെടുത്തേണ്ട ഒന്നല്ല. മതമെന്തെന്നറിയാത്ത അൽപന്മാരാണു 'മത'ത്തിന്റെപേരിൽ 'മദ'മിളകുന്നത്‌. മതങ്ങളെല്ലാം നന്മയാണ്‌. മതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനും പകരമായി 'മതസംരക്ഷകർ' എന്നൊരു വിഭാഗം ഇറങ്ങിയതാണ്‌ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഹേതു.
കേരളത്തിൽ ഇസ്‌ലാമിന്റെ പേരുപറഞ്ഞു പല കാലങ്ങളിൽ പല കോലങ്ങളിലിറങ്ങിയ രക്തദാഹികളെ അർഹിക്കുന്ന അവഗണനയോടെ ചവറ്റുകുട്ടയിലെറിഞ്ഞ പാരമ്പര്യമുള്ള മതം 'പഠിച്ച' മതം 'അറിഞ്ഞ' കേരളീയ മുസ്‌ ലിം മാനസങ്ങളിൽ ഒരു സവാഹിരിചെറ്റകൾക്കും കയറിക്കൂടാനാവില്ല. രാജ്യദ്രോഹികളെ നേരിടാൻ അവർ എപ്പോഴും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കും!
എടോ,
ഇല്ലാക്കഥകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചും കൊതുകിനെ ആനയാക്കിപ്പെരുപ്പിച്ചും ഞങ്ങളെ ഒരു തീവ്രവാദിക്കും മസ്തിഷ്കപ്രക്ഷാളനം ചെയ്യാനാവില്ല. വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ചോരക്കൊതിയന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തും! ഒരു വിഷവിത്തും ഈ ഭൂമിയിൽ വിതയ്ക്കാൻ ഞങ്ങളനുവദിക്കില്ല, കട്ടായം!

No comments:

Post a Comment