10.3.14

നണ്ടീ നണ്ടീ..

ആണ്ടിലൊരിക്കൽ 'ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്'‌ കാണാൻ വരുന്ന സായിപ്പ്‌ ഇത്തവണ വന്നപ്പോൾ കുറേയധികം ലഗേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാറിൽ നിന്ന് അവ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ഓർത്ത്‌ കുറേപേർ ഓടിക്കൂടി. എല്ലാം ഇറക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്രാമീണരോടായി സായിപ്പ്‌ അറിയാവുന്ന മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചു :
"നണ്ടി വേണോ ക്യാഷു വേണോ?"
ക്യാഷിനേക്കാൾ മൂല്യം കൂടിയ വല്ലതുമാവാം ഈ നണ്ടി എന്നു തോന്നിയ അവർ പറഞ്ഞു:
"സായിപ്പേ, ഞങ്ങൾക്കു നണ്ടി മതി."
സായിപ്പ്‌ വെളുക്കെ ചിരിച്ചു കൈവീശിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു:
"നണ്ടീ നണ്ടീ, എല്ലാവർക്കും നണ്ടീ ……!" 

<<<<<<<<<<< Facebook >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 comment:

  1. സായിപ്പിന് ഗ്രാമീണരോട് മതിപ്പ് തോന്നിക്കാണും...
    ആശംസകള്‍

    ReplyDelete