13.3.14

സി.എച്ചിന്റെ മീശ

സി.എച്ചിന്റെ മീശയുടെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചുകാണും, മൂക്കിനു താഴെ ഇരുവരകള്‍ പോലെ 11 രൂപത്തിലുള്ള മീശയോടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനു താത്പര്യം. ഒരു ദിവസം ഷേവ് ചെയ്തപ്പോള്‍ ബ്ലേഡ് അല്‍പം പാളി മീശയുടെ ഒരു ഭാഗം പോയി. തന്റെ ഇഷ്ടത്തിലുള്ള മീശ നിലനിര്‍ത്താനാവാത്ത സങ്കടത്തോടെ ക്ലീന്‍ ഷേവ് ചെയ്തു. ഉടന്‍ തന്നെ ഒരു പത്രസമ്മേളനവുമുണ്ടായിരുന്നു.

ഹാളിലെത്തിയപ്പോള്‍ പത്രക്കാരുടെ ചോദ്യം മീശയെക്കുറിച്ചുതന്നെ. 'താങ്കള്‍ക്കു മീശവടിക്കാനുമറിയില്ലേ..' എന്ന ഒരുത്തന്റെ ചോദ്യത്തിന് വല്ലാത്ത പരിഹാസച്ചുവയുണ്ടായിരുന്നു. സി.എച്ചിന്റെ നര്‍മബോധമുണര്‍ന്നത് പൊടുന്നനെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മറുപടി കൊടുത്തു:

"എന്താ ചെയ്യാ...! എനിക്കിതു ചെയ്തു തന്നവരൊക്കെ ഇപ്പോ പത്രക്കാരായി..!"

നര്‍മം മര്‍മത്തില്‍കൊണ്ട 'പപ്പരാസി' മോന്തായത്തിന്റെ കോലം ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ... ശരിക്കും പ്ലിംഗ് തന്നെ. അല്ലേ..? 


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Facebook >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

No comments:

Post a Comment