10.6.14

യാത്ര

ബസ് യാത്രയില്‍ മൂന്നുപേര്‍ക്കിരിക്കാവുന്ന സീറ്റില്‍ രണ്ടുപേര്‍ വിശാലമായി ഇരിക്കുമ്പോള്‍ വലിയൊരു ബാഗും താങ്ങി മൂന്നാമനവിടെ വന്നിരിക്കാനെത്തുന്നേരം മറ്റു രണ്ടുപേര്‍ കൂട്ടുകാരാണെങ്കില്‍ അയാളെ 'പാര്‍ശ്വ'വത്കരിക്കും. കൂട്ടുകാരല്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ക്കിടയിലിരുന്നയാള്‍ ക്രൂശിതനാകും. ഇടക്കിടെ അയാളുടെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ബാഗിലേക്കു നോക്കുന്ന അവരുടെ മുഖത്ത് :/ സ്‌മൈലിയാണ് പ്രകടമാകുക..!
((((((((((((((((((((((((((((((( facebokk ))))))))))))))))))))))))))

No comments:

Post a Comment