20.6.14

എന്തിന്..?

'ഒന്നു തിരിഞ്ഞുപോലും
നോക്കുകയില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും
എന്തിനാണു പൂവാലാ
നീ എന്നെയിങ്ങനെ
തുറിച്ചുനോക്കുന്നത് !?'

(((((((((((((((( FACEBOOK ))))))))))))))

1 comment:

  1. അപ്പോഴെന്തിനാ തിരിഞ്ഞുനോക്കീത്...............
    ആശംസകള്‍

    ReplyDelete