28.6.14

ആന്റി


'ഹായ്'

' :)  '

'ഡാ ചക്കരേ, അയാളുടെ കളി ഞാന്‍ കണ്ടുപിടിച്ചു.
അമ്പതു വയസ്സായ കിളവന്‍ കോളേജ് കുമാരിയെയാ
പ്രണയിക്കുന്നതും ചാറ്റുന്നതും! നാണമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്‍! '

'ആന്റി ഇതാരെക്കുറിച്ചാ പറയുന്നത് '

'ഡാ, എന്റെ ഹസ്സിനെക്കുറിച്ച്!
ഞാന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, കിഴങ്ങന്‍ !
പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ എന്റെ മുമ്പില്‍ ആകെ ചൂളിപ്പോയി '

'അപ്പോ കോളേജ് കുമാരനും ഇരുപതുകാരനുമായ
എന്നെ ആന്റി പ്രണയിക്കുന്നതോ! എന്നോട് ചാറ്റുന്നതോ?  :P '

'അതു പിന്നെ .... അതിപ്പോ ... '

' അതിപ്പോ? '

'................. :(  '

<<<<<<<<<<< FACEBOOK >>>>>>>>>>>>>>

No comments:

Post a Comment