30.6.14

സോ, ഇത് റമദാന്‍ പാചകം!

എല്ലാ പ്രേക്ഷകര്‍ക്കും റമദാന്‍
പാചകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം..!
സോ, നമുക്കാരംഭിക്കാം
സോ, നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് കദീസത്ത.
സോ, കദീസത്താ.. സ്വാഗതം...
സോ, നമ്മളിന്നെന്താണുണ്ടാക്കാന്‍ പോകുന്നത്...?
(കദീസത്ത ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേര് പറയുന്നു)
സോ, കദീസത്ത ഇതിലെ ചേരുവകളൊക്കെ
ഒന്നു പറയൂ, നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകര്‍ ഒന്നറിയട്ടെ... :)
(ചേര്‍ക്കേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ
കദീസത്ത പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു)
സോ, കദീസത്താ, ഇന്നെങ്ങനെയാണ്
ഈ ദില്‍ബഡ്രി നമ്മളിന്നുണ്ടാക്കുന്നത്...?
സോ, സോ, സോ..... പിന്നെയും കുറേ സോ...!
അങ്ങനെ 'സാധനം' റെഡി..!
(രുചിച്ചുനോക്കുന്നു..!)
വൗ...! ബഹുരുചി...! 'ഭയങ്കര' ടേസ്റ്റ്...!
ഠിം...! നോമ്പ് കുശാല്‍! :P
സോ, മറ്റൊരു വിഭവവുമായി
നമുക്കു നാളെക്കാണാം.
സോ നമസ്‌കാരം...!
*******************************************
സോ.. ഞാന്‍ ലോഗൗട്ട്...  :D
<<<<<<<< FACEBOOK >>>>>>>>>

No comments:

Post a Comment