13.6.14

വികസനവിശേഷം

'മാന്യ മഹാജനങ്ങളേ! പൊതുജനത്തിന്, എന്തിനേറെ അന്യ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നു ചോര നീരാക്കി അദ്ധ്വാനിക്കാന്‍ ഇങ്ങു കേരളായിലെത്തുന്ന തൊഴിലാളിക്കു വരെ കുളിക്കാന്‍ റോഡില്‍ സൗകര്യമൊരുക്കിയവരാണു ഞങ്ങളെ'ന്നു പ്രസംഗിച്ച് 'വികസനവിശേഷം' പറയാന്‍ അധികൃതര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം! കോഴിക്കോട് മാവൂര്‍ റോഡില്‍ രൂപപ്പെട്ട 'കുള'ത്തില്‍ ഇന്നു രാവിലെ നാലഞ്ചുപേര്‍ കുളിക്കാനെത്തി. രണ്ടുപേര്‍ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണത്രേ. :)
'ജലം.അമൂല്യമാണ്, അതു പാഴാക്കരുതല്ലോ' എന്നു വിചാരിച്ചുകാണും പാവങ്ങള്‍!  :P
ഹോ!!! നമ്മുടെ നാടും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്! :/

(((((((((((((((((((((((((( Facebook ))))))))))))))))))))))))

No comments:

Post a Comment