17.6.14

റാബിഅതുല്‍ അദവിയ്യഃ

മഹതി, മഹിളാരത്‌നം
റാബിഅതുല്‍ അദവിയ്യഃ
ഭക്തിയുടെ ആഴങ്ങളില്‍ നിന്ന്
മുത്തുകള്‍ മുങ്ങിയെടുത്ത്
അല്ലാഹുവെ പ്രണയിച്ച്
സ്വൂഫീ കൊടുമുടിയിലവര്‍
അതുല്യയായനശ്വരയായ്!
ബസ്വറായിലെ
മണല്‍ത്തരികള്‍ക്കും
ഒലീവിലകള്‍ക്കും വരെ
പരിചിതയാണവര്‍..!
റാബിഅഃ രണ്ടു വരികൊണ്ടാണ്
പ്രാര്‍ത്ഥനയെ നിര്‍വചിച്ചത്,
അതുമതി അവരെയറിയാന്‍..!
"തുറക്കൂ, തുറക്കൂയെന്നു
യാചിച്ചു കൊണ്ടെത്രകാലം
ഇടിയ്ക്കും നിങ്ങളീ
തുറന്നുകിടക്കുന്ന വാതിലില്‍"
റാബിഅഃ വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ...!!
((((((((((((( FB )))))))))))))

1 comment: