5.8.12

നൊമ്പരം

അടര്‍ത്തി മാറ്റുന്ന
പൂവിതളുകളുടെ നൊമ്പരം
ആരോടു പറയാന്‍
ആരു കേള്‍ക്കാന്‍ ..

No comments:

Post a Comment